fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Tussenschoolse opvang

De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk. Om 12.00 uur eindigen de ochtendlessen. De leerlingen hebben een uur en een kwartier voordat de middaglessen aanvangen.
In principe is dat genoeg om thuis te eten voor de kinderen die in de dorpskern wonen. Bent u niet in de kern van Klaaswaal woonachtig, of kunt u tussen de middag thuis geen opvang bieden, dan kan er gebruik worden gemaakt van de tussenschoolse opvang van Kivido. 

Samen buitenspelen en ontspannen kunnen eten is een must bij Kivido en ook een gezamenlijke visie met de schoolleiding! Tussen 12.00 uur en 13.15 uur kunnen de kinderen blijven eten en onder begeleiding buitenspelen. Elke dag is er een pedagogisch medewerker aanwezig die samen met hulpouders van school de kinderen opvangen. Alle kinderen van school kunnen gebruik maken van de tussenschoolse opvang. Dit kan incidenteel zijn, met een strippenkaart, of via het afnemen van vaste dagen. Wilt u uw kind over laten blijven, neem dan contact op met het hoofdkantoor van Kivido; 0186-620342 of stuur een mail naar info@kivido.nl