fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 3

Welkom op de pagina van groep 3

 

Wij zijn met 14 kinderen, 4 meisjes en 10 jongens en we hebben het heel gezellig met elkaar.
Samen spelen, leren en werken we hard. We leren lezen, rekenen, schrijven en nog veel meer.

S morgens beginnen we na de inloopopdracht in de kring. We zingen samen, luisteren naar een verhaal uit Trefwoord en of de bijbel. Ook spreken we de dag door.
Daarna gaan we altijd rekenen. We leren vooral door te doen. Met materiaal of op onze wisbordjes oefenen we de sommen en daarna werken we in ons werkboek.

Na de ochtendpauze gaan we aan de slag met letters en woorden. We oefenen de letters en woorden steeds weer omdat herhalen belangrijk is. Als het kan bewegen we hierbij door al joggend te lezen.

S middags werken we vaak vanuit een doel. Dit kan gaan over dino's, verkeer, de natuur of iets anders. Hier zit ook regelmatig een creatieve verwerking bij.

Op maandagmorgen beginnen we anders, dan gymmen we in sportzaal De Bongerd. Hiervoor komt juf Romy van Regiekr8 de lessen geven.
Eens in de zoveel tijd gymmen we op vrijdagmiddag met onze eigen juf.

De ouders/verzorgers worden door de juffen op de hoogte gehouden middels de weekmail. Ook maken de juffen veel foto's zodat de ouders/verzorgers toch een beetje mee kunnen kijken.