fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 5

Welkom in groep 5!

Onze klas telt 23 kinderen. We beginnen elke dag met een dagopening. Dan luisteren we naar verhalen en zingen liedjes. Ook voeren we kringgesprekken met elkaar. Zo houden we een klassenvergadering. Veel aandacht is er voor rekenen, taal en spelling. Daarnaast hebben we een grote interesse voor de wereld om ons heen. Daarom vinden we de lessen aardrijkskunde, natuur en geschiedenis ook zo interessant… 

Wie nu onze klas binnenkomt kan onze mooie tentoonstelling bezichtigen van voorwerpen uit de oude tijd. We hebben inmiddels veel spullen bij elkaar verzameld: een naaimachine, een weegschaal, oude schoolboeken, een olielamp, een oude liniaal… Héél bijzonder ook is een doopjurk uit het jaar 1895. Hierin is destijds de betovergrootvader van één van de kinderen uit onze klas gedoopt. Verder bewonderden we even een enorm grote bijl, waarmee de overgrootvader van één van ons tachtig jaar geleden al bomen omhakte in Klaaswaal. Zijn opa bracht hem speciaal voor ons mee naar school.

We vinden het leuk om samen te werken aan een opdracht. Dit doen we bijvoorbeeld tijdens de lessen Nieuwsbegrip. Maar ook samen iets maken bij techniek vinden we een mooie uitdaging.

Natuurlijk houden we ook van beweging. Daarom bewegen we tussen de lessen door soms even. Ook gaan we graag zwemmen en gymmen. We spelen dagelijks met elkaar op het schoolplein. En elke donderdag gaan we voetballen. Dan doet iedereen mee: de jongens, de meisjes én de meester!