fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
7
februari

Directievoering cbs De Vliet

Aan de ouder(s) en verzorger(s) van de leerlingen van CBS De Vliet in Klaaswaal
Oud-Beijerland, 6 februari 2020

Betreft: directievoering op CBS De Vliet

Geachte ouder(s) en verzorger(s),

Sinds december 2018 is Machteld Metz aangesteld als interim-directeur van CBS De Vliet. Het afgelopen
jaar heeft de school onder haar leiding een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Daar zijn we blij mee.
Met instemming van de MR van zowel CBS De Kriekenhof als CBS De Vliet is besloten de huidige situatie te
continueren. Dit betekent dat Machteld Metz ook in het schooljaar 2020-2021 als interim-directeur aan De
Vliet verbonden blijft.

Met dit besluit zorgen we voor continuïteit op school en spreek ik het vertrouwen uit dat Machteld Metz
met het team de ingeslagen weg succesvol zal vervolgen.

Met vriendelijke groet,

E. Tuk
Voorzitter College van Bestuur CSG De Waard

De officiele brief kunt u HIER downloaden