fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolfonds

Op onze school wordt van alle ouders een vrijwillige bijdrage voor het schoolfonds gevraagd. De vrijwillige bijdrage bedraagt € 26,00 per kind per schooljaar en zal in januari gevraagd worden. Alle extra kosten die de overheid niet vergoedt, zoals de kosten die verbonden zijn aan de viering van de christelijke feestdagen en festiviteiten als sinterklaas, sportdag enz. worden hier uit betaald. De vrijwillige bijdrage van het schoolfonds kan betaald worden per jaar of in termijnen. U ontvangt hierover een brief van de Ouderraad. Het bedrag kan gestort worden op bankrekeningnummer NL 42 RABO0111 526892 t.n.v. CSG De Waard, inzake Ouderraad De Vliet.


De schoolreisjes zijn niet opgenomen in het schoolfonds. Hiervoor moet separaat betaald worden. Voor de schoolreisjes van de middenbouw zal een bedrag van rond de € 30,00 gevraagd worden. Voor het schoolkamp wordt een bijdrage van rond de € 100,- gevraagd. Voor deelname van uw kind aan het schoolreisje of kamp is betaling noodzakelijk. U leest in de Info over de betalingsvoorwaarden.