fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 3/4

Welkom op de pagina van groep 3/4.

We zijn met 18 kinderen, 2 juffen en een onderwijsassistent.
We komen dagelijks met veel zin naar school. Klaar voor een nieuwe dag vol leerzame en leuke momenten.

Na de inloop met startopdracht beginnen we de dag in de kring. We luisteren naar de verhalen uit de Bijbel, zingen liederen en hebben gesprekjes over het weekend of andere onderwerpen waar de kinderen mee komen.

De kinderen in groep 3 leren lezen aan de hand van de methode Veilig Leren Lezen (de KIM versie). Iedere kern begint met een thema verhaal. De kinderen genieten hier steeds weer erg van. Ze leven erg mee met de hoofdfiguren Kim, Sim en opa. De woorden die ze leren komen uit de verhalen die ze horen. We proberen naast het werken in de werkboekjes en de materialen van de methode de thema's te volgen en te verwerken in de brede zin van wereldoriëntatie. 

Natuurlijk leren de kinderen ook rekenen. Hierbij gebruiken we lekker veel materialen. 
Ze kunnen nu al tellen tm 20 en leren welke rekentaal we in groep 3 gebruiken.

De kinderen van groep 4 werken voor taal en spelling met de methode Taal Actief. In de dagelijkse taallessen leren maken de kinderen kennis met voorzetsels, het abc, werkwoorden en nog veel meer. Taal Actief werkt ook met thema's, ook deze thema's proberen we vorm te geven in de vorm van wereloriëntatie zodat de themawoorden en thema's beter blijven hangen.

In groep 4 kunnen de kinderen nu al tellen tm 100 en gaan ze kennismaken met de tafels.

In beide groepen maken we regelmatig tijd om bewegend te leren. Bijvoorkeur buiten op het schoolplein. Bewegend leren is een uitgelezen kans om lesstof te automatiseren op een leuke, actieve manier.

Iedere week houden we een klassenveragdering. Tijdens de vergadering worden er zaken zoals de regels, taken en gebruiken besproken. De kinderen nemen altijd actief deel aan de gesprekken.

Regelmatig maken de leerkrachten foto's , deze worden met de ouders gedeeld in de vorm van een nieuwsbericht en worden op het afgeschermde deel van de site geplaatst.