fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 3/4

Welkom op de pagina van groep 3/4,

Onze groep is een jonge groep. Niet omdat de kinderen jong zijn maar omdat we sinds de voorjaarsvakantie bij elkaar in de groep zitten. Toch zou je dat niet zeggen! Onze groepsvorming verloopt bijzonder goed. We zitten gemixt opgesteld waardoor er heel snel een groepsgevoel is ontstaan. We werken en spelen graag samen en leren zo heel veel van elkaar.

In de ochtend staan de kernvakken op het programma. Rekenen, taal en spelling.
In groep 3 lezen we lezen met behulp van de methode Veilig Leren Lezen. We kennen inmiddels alle letters en het lezen gaat al vlot.
In groep 4 gebruiken we voor taal en spelling de methode Taal Actief.
Rekenen doen beide groepen in de methode Wereld in Getallen.

Na het werken kiezen we op het kiesbord. Op het kiesbord staan opdrachten die passen bij de lesstof en of het thema van de groep. De kinderen kunnen zo het geleerde nog eens spelend verwerken.

S middags werken we vaak vanuit een doel. Een aantal keren per jaar werken we een thema uit d.m.v. Onderzoekend leren.
We werken bijvoorbeeld over: dino's, veilig in het verkeer verkeer, de dieren of seizoenen in de natuur. Hier zit ook regelmatig een creatieve verwerking bij.

Op maandagmorgen gymmen we op het schoolplein. Zodra het weer mag gymmen we weer in sportzaal De Bongerd. Hiervoor komt meester Teun van Regiekr8 de lessen geven.
Eens in de zoveel tijd gymmen we op vrijdagmiddag met onze eigen juf.

De ouders/verzorgers worden door de juffen op de hoogte gehouden middels de weekmail. Ook maken de juffen veel foto's zodat de ouders/verzorgers toch een beetje mee kunnen kijken.