fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Waar werken we aan

We werken er als school hard aan om goed basisonderwijs te verzorgen voor uw kinderen. En bij ‘goed onderwijs’ denken wij aan het leggen van een stevig fundament waar de kinderen op voort kunnen bouwen aan hun verdere ontwikkeling en groei naar volwassenheid.

Over veel zaken zijn we tevreden. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Daarom proberen we kritisch te blijven kijken naar wat we doen.

In onze school is ieder kind van waarde. Het heeft recht op respect en eerbied. De eigen ontplooiing van het kind kan alleen mogelijk zijn als het voldoende respect en zorg voor de leefwereld om zich heen voelt. Alleen samen kunnen wij de school leefbaar houden in het besef dat de wereld ons ‘in bruikleen’ is gegeven.

Onze school is een christelijke school. Wij geven onderwijs aan kinderen door onze activiteiten richting te laten geven door de Bijbel. In de Bijbel vinden we verhalen over een toekomst, waarin wij tot ons recht mogen komen met de gaven die ons geschonken zijn.