fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Meer- en hoogbegaafden

Op De Vliet leren wij met elkaar en van elkaar. Om deze reden hechten wij aan de inbreng van meer- en hoogbegaafden. Alle kinderen werken aan een dagtaak en vanaf groep 3 ook aan een eigen weektaak. Hierin zit werk op het niveau van het kind. Op het activiteitenrooster is er tijdens het blokuur waarbij de leerlingen aan de weektaak werken, tijd voor kindgesprekken met meer- en hoogbegaafden. Door verdieping, verbreding, maar ook door toevoeging van geheel nieuwe elementen in het onderwijsprogramma worden deze leerlingen uitgedaagd. Op De Vliet is een Protocol Meer- en hoogbegaafden aanwezig.

Vanaf groep 4 kunnen de kinderen naar de Vuurtoren. Deze groep kinderen komt iedere week kort bij elkaar om samen op een andere manier met lesstof bezig te zijn en te filosoferen. Ze leren met en van elkaar maar dan net even anders dan in de klas. Vaak krijgen ze een "huiswerk" opdracht mee. De Vuurtoren heeft een eigen pagina op onze website: De Vuurtoren