fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Traktaties

Jarig zijn is een feest en daar hoort vanzelfsprekend bij: trakteren in de klas.

Als school willen wij graag meewerken aan een gezonde traktatie. U kunt met de leerkracht afstemmen wanneer uw kind trakteert.
Wij vragen u vriendelijk om uitnodigingen e.d. niet in de klas uit te (laten) delen. Voor de kinderen die overgeslagen worden, kan dit een teleurstelling zijn.