fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Externe deskundigen

Logopedie

Leerlingen van onze school kunnen onderschooltijd naar de logopedist. 

 

Orthopedagoog

CSG De Waard heeft een orthopedagoog in dienst. Als ouder kunt u met de orthopedagoog te maken krijgen als uw kind leer- en/ of gedragsproblemen heeft en zowel u als de school vinden dat uw kind onderzocht moet worden. De orthopedagoog bekijkt waar het probleem bij uw kind ligt. Soms helpt zij met het opstellen van een meer geschikt handelingsplan. Soms wordt doorverwijzing naar de Ondersteuningscommissie aanbevolen.

Schoolbegeleider: Mw. Yanick Heijnders

 

Schoolarts/ jeugdverpleegkundige

De Jeugdgezondheidszorg van de GGD Zuid-Hollandse Eilanden is de verantwoordelijke instantie voor onze school.

In de periode dat uw kind op de basisschool zit, wordt twee keer een onderzoek door de GGD uitgevoerd.


In groep 2 van de basisschool worden de leerlingen gezien door de schoolarts, en in groep
7 vult u, samen met uw kind, digitaal een vragenlijst in. Deze ingevulde vragenlijsten
worden vervolgens door ons bekeken en als u daarop heeft aangegeven dat u nog vragen
heeft, dan nemen wij contact met u op.


Ook buiten deze vaste momenten kunt u bij ons terecht; bijvoorbeeld als u vragen of
zorgen heeft over de ontwikkeling of opvoeding van uw kind. Hierbij kunt u denken aan
voeding, slapen, zindelijkheid of het gedrag van uw kind. U kunt ook altijd bij ons terecht
als u een probleem heeft waar u niet uit komt en iemand zoekt om met u mee te denken.
Indien u ons nodig heeft, kunt u ons per mail (jgzhw@careyn.nl) of telefonisch (088-
1239925) bereiken. Aarzel niet om contact met ons op te nemen, wij helpen u graag!


Met vriendelijke groet,

Iris Bakker - van Eijl 

De jeugdverpleegkundige van basisschool De Vliet 

 

 
 

Schoolmaatschappelijk Werk

Joy is onze schoolmaatschappelijk werkster. Ze is als schoolmaatschappelijk werker vanuit Kwadraad Maatschappelijk Werk verbonden aan de basisschool waar uw kind(eren) naar school gaat.

U kunt bij het schoolmaatschappelijk werk terecht met vragen met betrekking tot opvoeding, gezin, gedrag en school gerelateerde problemen/ zorgen, anders dan leerproblemen.
Het schoolmaatschappelijk werk biedt kortdurende preventieve hulp en verwijst door indien nodig, waarbij gebruik gemaakt wordt van korte lijnen binnen de hulpverlening. Uiteraard gaat alles in overleg en met toestemming van u als ouders. Daarnaast heeft het schoolmaatschappelijk werk nauw contact met de intern begeleider van de school en indien nodig met de jeugdverpleegkundige die aan school verbonden is.

Het schoolmaatschappelijk werk maakt onderdeel uit van de drie Jeugdteams in de Hoeksche Waard.

Indien u een vraag heeft aan het schoolmaatschappelijk werk of u twijfelt of uw vraag bij het schoolmaatschappelijk werk thuis hoort, dan kunt u als ouder contact opnemen met de leerkracht van uw kind of met de intern begeleider van de school. U kunt mij uiteraard ook direct bellen of mailen. Samen kunnen we dan kijken welke hulp het beste bij u en uw kind past. Een afspraak kan zowel op school als thuis plaatsvinden.

Ik ben bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag. Bel, mail of app  via telefoonnummer 06-40716473 of email : s.ramzani@kwadraad.nl