fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Externe deskundigen

 

Schoolmaatschappelijk werk

Twee keer per maand op dinsdag is de schoolmaatschappelijk werker bij ons op school. Hieronder stelt zij zich voor:
 
Mijn naam is Sara Ramzani. Ik ben als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan Basisschool De Vliet en ben in de even weken, op dinsdag, vanaf 08.45 uur op De Vliet aanwezig. U kunt mij dan vinden in de personeelskamer.
U kunt bij het schoolmaatschappelijk werk terecht voor vragen met betrekking tot opvoeding, gezin, gedrag en school gerelateerde problemen/ zorgen, anders dan leerproblemen. Het schoolmaatschappelijk werk biedt kortdurende preventieve hulp en verwijst door, indien nodig, waarbij gebruik gemaakt wordt van korte lijnen binnen de hulpverlening. Uiteraard gaat alles in overleg met u als ouders. Daarnaast heeft het schoolmaatschappelijk werk nauw contact met de intern begeleider van de school.
Het schoolmaatschappelijk werk maakt onderdeel uit van het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Jeugdteam Oud-Beijerland.
Indien u een vraag heeft aan het schoolmaatschappelijk werk of u twijfelt of uw vraag bij het schoolmaatschappelijk werk of het Jeugdteam thuis hoort, dan kunt u als ouder contact opnemen met de leerkracht van uw kind of met de intern begeleider van de school.
 
Ik ben bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag  via telefoonnummer 06-40716473 of email : s.ramzani@kwadraad.nl
 

Logopedie

Op dinsdagmorgen houdt logopediste Jannine Nobel van Logopediepraktijk Cromstrijen zitting bij ons op school. Leerlingen van onze school ontvangen onder schooltijd een logopediebehandeling.

 

Orthopedagoog

CSG De Waard heeft een orthopedagoog in dienst. Als ouder kunt u met de orthopedagoog te maken krijgen als uw kind leer- en/ of gedragsproblemen heeft en zowel u als de school vinden dat uw kind onderzocht moet worden. De orthopedagoog bekijkt waar het probleem bij uw kind ligt. Soms helpt zij met het opstellen van een meer geschikt handelingsplan. Soms wordt doorverwijzing naar de Ondersteuningscommissie aanbevolen.

Schoolbegeleider: Mw. Yanick Heijnders

 

Schoolarts/ jeugdverpleegkundige.

De Jeugdgezondheidszorg van de GGD Zuid-Hollandse Eilanden is de verantwoordelijke instantie voor onze school.

In de periode dat uw kind op de basisschool zit, wordt twee keer een onderzoek door de GGD uitgevoerd.


In groep 2 van de basisschool worden de leerlingen gezien door de schoolarts, en in groep
7 vult u, samen met uw kind, digitaal een vragenlijst in. Deze ingevulde vragenlijsten
worden vervolgens door ons bekeken en als u daarop heeft aangegeven dat u nog vragen
heeft, dan nemen wij contact met u op.


Ook buiten deze vaste momenten kunt u bij ons terecht; bijvoorbeeld als u vragen of
zorgen heeft over de ontwikkeling of opvoeding van uw kind. Hierbij kunt u denken aan
voeding, slapen, zindelijkheid of het gedrag van uw kind. U kunt ook altijd bij ons terecht
als u een probleem heeft waar u niet uit komt en iemand zoekt om met u mee te denken.
Indien u ons nodig heeft, kunt u ons per mail (jgzhw@careyn.nl) of telefonisch (088-
1239925) bereiken. Aarzel niet om contact met ons op te nemen, wij helpen u graag!


Met vriendelijke groet,

Iris Bakker - van Eijl 

De jeugdverpleegkundige van basisschool De Vliet