fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het heel fijn dat ouders zich betrokken voelen bij de school van hun kind(eren).

Wij gaan ervanuit dat de drempel om met de leerkracht te spreken niet hoog is.

U kunt altijd voor en na schooltijd binnenlopen (om een afspraak te maken) voor een gesprek.

Iedere maand hebben we ook een inloopkwartier waarbij ouders om 8.30 uur de klas in kunnen om het werk van hun kind(eren) te bekijken.

In de groepen 1 en 2 starten we dagelijks met een inloopmoment.

Ook zijn er 3x per jaar de spreekavonden over het welbevinden van het kind en hun prestaties.

Soms met de leerkracht en ouders, maar ook met het kind erbij (in groep 8).

 

Op ''de Vliet" kunnen we niet zonder ouderhulp. Bijvoorbeeld bij excursies, diverse activiteiten en daarom kunt u regelmatig een oproepje zien om hulp.

Dat ouders ook structureel helpen op school wordt erg gewaardeerd door de kinderen, leerkrachten en ouders.

U kunt hierbij denken aan: luizenpluis, helpen bij het lezen in groepjes, uitlenen van boeken in de bibliotheek, klusouders, overblijf en nog veel meer.

Ouders kunnen zich ook aanmelden voor een plaatsje in de MR of ouderraad indien er een vacature is. 

 

Via de klankbordgroep, waarin ouders, leerkrachten en kinderen zitten, wordt ook  actief meegedacht over wat zich  allemaal op school afspeelt.

 

Ook is er 1x per maand een avond waarbij de gebedskring bij elkaar komt. U bent altijd welkom om hierbij aanwezig te zijn.

 

Wilt u ook een bijdrage leveren aan het positieve schoolklimaat dan kunt u contact opnemen met de leerkrachten, de mr-leden of de ouderrraad.