fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Onze identiteit

 

1. Levensbeschouwelijke identiteit

Vanuit onze christelijke levensovertuiging willen wij de kinderen leren omzien naar elkaar. Wij hechten waarde aan een sfeer van wederzijds respect. Dat betekent dat wij de kinderen leren naar elkaar te luisteren, met elkaar te overleggen en voor elkaar te zorgen. In onze school is de viering een centraal gegeven. Wij beginnen elke dag met een viering, waarbij lief en leed gedeeld wordt in de groep. Tijdens deze vieringen wordt ook verteld uit de Bijbel en wordt door gebed en lied onze verbondenheid met de Here God uitgewerkt. Naast de dagelijkse vieringen hebben wij ook vieringen in schoolverband rond de christelijke feesten.

 

2. Didactische identiteit

Kinderen zijn gebaat bij Regels (orde), Rust en Regelmaat. Daarom staan de 3R-en hoog in het vaandel van De Vliet! Wij hechten veel waarde aan de vakken rekenen, taal, spelling en lezen, omdat wij er van overtuigd zijn dat deze de basis zijn voor al het verdere leren.

Wij sluiten aan bij de leerbehoeften van het kind en werken volgens een instructiemodel dat structuur biedt, maar ook ruimte voor interactie en differentiatie. Wij willen de kinderen prikkelen om de wereld om hen heen te verkennen, om zo te ontdekken waar hun talenten liggen.

 

3. Pedagogische identiteit

Kinderen zijn gebaat bij Vriendschap, Vertrouwen en Verantwoordelijkheid. Daarom staan de 3V’s hoog in het vaandel van De Vliet! Van onze leerkrachten vragen wij daarom om vriendschap te bieden naar de kinderen toe. Wij willen elk kind de aandacht geven dat het verdient als uniek schepsel. Wij willen kinderen vertrouwen geven. We willen hen positief tegemoet treden: ‘je kunt het!’ Van je fouten leer je in een omgeving waar deze niet worden afgestraft.
Wij hechten aan de zelfstandigheid van kinderen. Elk kind moet leren meedenken over het eigen leerproces en zich daar medeverantwoordelijk voor gaan voelen.

 

Waar wij elke dag aan willen werken is kernachtig samengevat in de volgende zin:

 

Samen doelbewust.

 

Dit motto is gebaseerd op onze kernwaarden zijn: Bewust, Ambitieus en Samen