fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Onze identiteit

 

1. Levensbeschouwelijke identiteit

In de dagelijkse praktijk van ons onderwijs komt de christelijke identiteit voelbaar en merkbaar naar voren. We dragen zorg voor een veilige omgeving, waarin we liefdevol omgaan met elkaar. Ons geloof roept ons op om met een open blik naar onze medemens te kijken. Wederzijds respect dient hierbij als belangrijke basis voor verdraagzaamheid.

 

Concreet betekent dit dat we op De Vliet:

 • De dag beginnen d.m.v een dagopening. Deze geven we vorm door verhalen, liedjes en gebed. Hierbij gebruiken we Trefwoord;
 • Aandacht hebben voor elkaar. We leven met elkaar mee en hebben interesse in elkaar;
 • Op een respectvolle en vriendelijke manier met elkaar omgaan;
 • Samenwerking en samenspel stimuleren;
 • Van en met elkaar leren door te kijken naar gewenst en ongewenst gedrag. We spreken elkaar hierop aan d.m.v. een compliment of een waarschuwing;
 • Er alles aan doen om een rustige en veilige sfeer te creëren;
 • Allemaal, elke dag, een nieuwe kans krijgen;
 • Het gevoel hebben welkom te zijn. Met onze blijdschap en onze zorgen of verdriet;
 • Elkaar in de basis vertrouwen schenken;
 • Geduld hebben met elkaar;
 • Behulpzaam zijn;
 • Laten zien dat we zorgen voor de omgeving/de natuur. We kijken vol verwondering naar de seizoenen/natuur en houden onze omgeving schoon en opgeruimd;
 • Praten we op een rustige, vriendelijke en respectvolle toon.

 

2. Didactische identiteit

Kinderen zijn gebaat bij Regels (orde), Rust en Regelmaat. Daarom staan de 3R-en hoog in het vaandel van De Vliet! Wij hechten veel waarde aan de vakken rekenen, taal, spelling en lezen, omdat wij er van overtuigd zijn dat deze de basis zijn voor al het verdere leren.

Wij sluiten aan bij de leerbehoeften van het kind en werken volgens een instructiemodel dat structuur biedt, maar ook ruimte voor interactie en differentiatie. Wij willen de kinderen prikkelen om de wereld om hen heen te verkennen, om zo te ontdekken waar hun talenten liggen.

 

3. Pedagogische identiteit

Kinderen zijn gebaat bij Vriendschap, Vertrouwen en Verantwoordelijkheid. Daarom staan de 3V’s hoog in het vaandel van De Vliet! Van onze leerkrachten vragen wij daarom om vriendschap te bieden naar de kinderen toe. Wij willen elk kind de aandacht geven dat het verdient als uniek schepsel. Wij willen kinderen vertrouwen geven. We willen hen positief tegemoet treden: ‘je kunt het!’ Van je fouten leer je in een omgeving waar deze niet worden afgestraft.
Wij hechten aan de zelfstandigheid van kinderen. Elk kind moet leren meedenken over het eigen leerproces en zich daar medeverantwoordelijk voor gaan voelen.

 

Waar wij elke dag aan willen werken is kernachtig samengevat in de volgende zin:

 

Samen doelbewust.

 

Dit motto is gebaseerd op onze kernwaarden zijn: Bewust, Ambitieus en Samen