fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 7/8

Welkom in groep 7/8,

In onze groep zijn we met 26 kinderen en dat is super gezellig.

In de ochtend werken we aan de kernvakken rekenen, taal en spelling. In de middag zijn de zaakvakken aan de beurt. Sommige thema's werken we uit middels Onderzoekend leren. Onze juf weet hier heel veel van omdat ze een training van het Erasmus gevolgd heeft. In het begin van het jaar kwam meester Bertwin om de groep te begeleiden in het opzetten van een onderzoekscyclus. Nu kunnen we dat helemaal zelf.

 

Nieuws van groep 7/8