fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Leerlingvolgsysteem

Wij maken gebruik van het CITO-leerlingvolgsysteem. Vanaf groep 3 worden er bij de kinderen twee keer per jaar cito-toetsen afgenomen om te kijken hoe onze kinderen zich de lesstof eigen hebben gemaakt.  

Alle gegevens worden zichtbaar gemaakt voor de ouders via het ouderportaal van ParnasSys. Hierin kunnen ouders de cijfers van de toetsen en  CITO-uitslagen vinden. Ook kunnen ouders in ParnasSys gespreksverslagen en absenties vinden.

We volgen de kinderen ook op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling en gebruiken hiervoor verschillende observatiesystemen.

De leerkrachten hebben een aantal keer per jaar een gesprek met de intern begeleider, zodat deze de kinderen gedurende hun hele schoolloopbaan kan volgen.

De kinderen krijgen 2x per jaar (en bij de kleuters 1x per jaar) een rapport mee naar huis. 

In november, maart en juli zijn er gesprekken met ouders. Mochten er bijzonderheden of vragen zijn, zijn er vaker gesprekken met ouders.