fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Klankbordgroep

Op een school wordt door de leerkrachten heel wat vergaderd. Natuurlijk gaat het vaak over regelzaken. Maar ook hebben we het over beleid. Waar staan we voor? Waar willen we naar toe? Wat onderscheidt De Vliet van de andere scholen in ons dorp? Op de studiedagen maken we afspraken; we zeggen wat we doen.

Maar als je als leerkracht de volgende dag weer voor de groep staat, heb je te maken met je eigen groepsdynamiek, met de drukte van de dag en alle andere zaken die spelen. Een van de manieren waarop we onze informatie over de inbedding van vernieuwingen completer maken, is de Klankbordgroep: want we willen ook doen wat we zeggen. 

De Vliet heeft als motto: ‘presteren in welbevinden’. De Klankbordgroep zoomt dit jaar in op het leren thuis en op school. Hoe is dat geregeld om ook echt het beste uit iedere leerling te halen?

De KBG kan informatie halen door bijvoorbeeld een vragenlijst uit te zetten of een bezoek te brengen aan een andere school. Maar bij de KBG kunt u ook informatie brengen. Niet alle informatie zal ook door de KBG gebruikt worden. De KBG is geen klachtenbureau en u komt haar dan ook niet tegen in de Klachtenprocedure. Haar taak is om te helpen een doorgaande lijn van 1-8 te maken in het optimaal leren van alle leerlingen van De Vliet. Alles wat het leren aangaat; zoals huiswerk, agendagebruik, werken op de gang, rust in de school, uitdaging, samenwerken, planning van toetsen, etc. kunt u bij de contactpersoon voor de groep van uw kind neerleggen. Op de adressenlijst kunt u lezen welke ouder u kunt aanspreken voor de groep van uw kind.

De KBG vergadert 5 keer per jaar op een avond van 19.00 - 20.00 uur.