fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 1/2

Welkom op de pagina van groep 1/2 
 
We zijn een gezellige groep met 16 oudste kleuters en 6 jongste kleuters. In de loop van het schooljaar zullen er nog kinderen bijkomen in onze groep. We hebben plezier met elkaar en leren van en met elkaar. 
 
Wij werken thematisch. Dit betekent dat wij rond verschillende thema’s werken. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. Thematisch werken verhoogt de betrokkenheid en de motivatie van de kinderen. Betrokkenheid heeft een positieve invloed op de werkhouding en de leerprestaties. 
Wij werken met de thema’s uit de methode Kleuterplein en met eigen thema’s. 
Naast de methode Kleuterplein gebruiken we verschillende andere methode’s als bron.
 
Gecijferd bewustzijn voor voorbereidend rekenen, Fonemisch bewustzijn voor auditieve oefeningen en het voorbereidend leesonderwijs, Goed gedaan voor de sociale emotionele ontwikkeling, Take it easy voor Engels en Trefwoord voor de levensbeschouwelijke vorming. 
 
Ook de motorische ontwikkeling wordt gestimuleerd. De kinderen spelen dagelijks buiten of gymmen in het gymlokaal.
 
De grote of  kleine kring en het spelen en werken in de hoeken nemen een belangrijke plaats in in de kleutergroep.
In de kring luisteren de kinderen naar elkaar en naar een verhaal, we zingen met elkaar, we maken muziek, of we voeren kringgesprekken. In de hoeken ontwikkelen de kinderen zich in hun spel. 
 
We maken er met elkaar een gezellig en leerzaam jaar van. 
 
 

Ken opgehaald.