fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Peuteropvang en Kinderdagverblijf

Beste ouders/verzorgers,


Wij hebben goed nieuws! 
Gro-up Kinderopvang breidt de dienstverlening uit op basisschool De Vliet. In september 2021 zijn wij op verzoek van de school gestart met BSO (en TSO) Schateiland. Vanaf het nieuwe schooljaar in augustus 2022 zullen wij ook de peuteropvang vanuit gro-up gaan aanbieden. De wens van school om
ook een kinderdagverblijf toe te voegen aan de dienstverlening kunnen wij ook uitvoeren! We streven ernaar vanaf september 2022 het kinderdagverblijf te openen met een uitloop naar het 4e kwartaal want we zijn afhankelijk van de vergunningverlening en de voortgang van de interne verbouwing.
Hiermee is een nieuw integraal kindcentrum “Schateiland” geboren in Klaaswaal. Van 0 – 13 jaar alles onder 1 dak!

De details over de peuteropvang en hoe u zich daarvoor kunt opgeven hoort u zo spoedig mogelijk van ons. Heeft u vragen?
U kunt contact opnemen met de locatiemanager van locatie Schateiland, Nathalie Hoogvliet.

Per e-mail nathalie.hoogvliet@gro-up.nl of per telefoon 06-5105 3916 op maandag, dinsdag en donderdag.
Meer informatie vindt u op www.gro-up.nl.