fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Kinderdagverblijf

Beste ouders/verzorgers,

Gro-up biedt sinds 1 November 2022 naast BSO en peuteropvang ook dagopvang aan voor kinderen
van 0 tot 4 jaar! Nu hebben we opvang van 0-13 jaar allemaal onder 1 dak.
Hiermee is een nieuw integraal kindcentrum “Schateiland” geboren in Klaaswaal. We bieden op ‘Schateiland’ dagopvang aan voor 0-4 jarige op maandag, dinsdag en donderdag van
7.00-18.00 uur.


Voor vragen over de verschillende soorten opvang en de mogelijkheden kunt u contact opnemen met de locatiemanager van locatie Schateiland, Nathalie Hoogvliet.
Per e-mail nathalie.hoogvliet@gro-up.nl of per telefoon 06-5105 3916 op maandag, dinsdag en donderdag.

Meer informatie vindt u op www.gro-up.nl

Peuterspeelzaal

Ook bieden we peuteropvang aan op ‘Schateiland’ voor 2-4 jarige op dinsdagochtend en donderdagochtend van 8.15-12.00 uur.
Hier bereiden wij kinderen van 2-4 jaar langzaam voor op de basisschool d.m.v. vaste dagritmes, activiteiten samen met de kleuters van school doen enz.