fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderraad

Op "de Vliet' is er een zeer actief betrokken ouderraad.

Merel, Carola, Jacco, Karin, Linda, Lydia en Marina zorgen ervoor (samen met de leerkrachten) dat er allerlei activiteiten ondernomen worden.

Bijvoorbeeld: het zomerfeest, de schoolreis, het Paasontbijt, de Koningsspelen, de sinterklaasviering, de Kerstviering, de jaarlijkse schoonmaak en nog veel meer.

Voor wat de ouderraad nog meer doet en uw (vrijwillige) ouderbijdrage verwijzen we u  naar de schoolgids.