fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbijdrage

Elk schooljaar organiseert de ouderraad in samenwerking met de leerkrachten diverse activiteiten voor de leerlingen. Dit zijn vrijwillig georganiseerde activiteiten buiten het normale schoolprogramma  om. De school krijgt voor deze activiteiten geen budget van de overheid. Daarom vragen wij u, net als  veel andere basisscholen, een vrijwillige ouderbijdrage. 

De ouderbijdrage bedraagt dit schooljaar € 27,50. Met dit bedrag worden verschillende activiteiten  georganiseerd door de ouderraad. 

Voorbeelden van activiteiten van de ouderraad zijn:  

  • Het Nationaal Schoolontbijt; 
  • Cadeautjes voor het Sinterklaasfeest (hierover heeft u al bericht ontvangen!); Het Sinterklaasfeest; 
  • De kerstviering; 
  • De paaslunch; 
  • Het zomerfeest; 
  • Bijdrage aan het afscheidsfeest van groep 8. 

In de ouderbijdrage zijn de kosten voor de schoolreis niet opgenomen.  

U begrijpt dat wij het zeer waarderen als iedereen zijn steentje bijdraagt.  

Wij vragen u daarom de bijdrage van € 27,50 per kind zo spoedig mogelijk over te maken op  onderstaande rekening. 

Rabobank rekening: NL42 RABO 0111 5268 92 

St. Ouderbijdragen Inz. Ouderraad CBS de Vliet 

Postbus 7225 

3280 AA Numansdorp 

O.v.v. naam kind(eren) en groep(en) 

Mocht u vragen hebben, dan horen wij dat graag!  

Met vriendelijke groet, 

Namens de Ouderraad 

Marina van der Giessen – de Groot


De schoolreisjes zijn niet opgenomen in deze ouderbijdrage. Hiervoor moet separaat betaald worden. Voor de schoolreisjes van de middenbouw zal een bedrag van rond de € 30,00 gevraagd worden. Voor het schoolkamp wordt een bijdrage van rond de € 100,- gevraagd. Voor deelname van uw kind aan het schoolreisje of kamp is betaling noodzakelijk. U leest in de Info over de betalingsvoorwaarden.